Opvarmning i Forsamlingshuset på Nyvang Fra en øveaften: Kim Gustav og Richard Grete og Kirsten
Hanne, Janne og Freddy Annelise og Karen
Ingebjørg og Frank
| CVR: 29 55 19 79 Bank Nordea: reg 1726 - 8478 386 169