Europasangen fra Esslingen 2019  heart

https://www.youtube.com/watch?v=yK7zeoW5hQY
Forsidem på programmet og plakater over hele byen.  Billeder fra Genk Belgien 2018
Fremvist i Esslingen 2019 Billeder fra Genk 2018,
fremvist i Esslingen 2019
Jesper Ved Esslingen Teater
Hele Holdet ved Byporten i Esslingen De to teknikker i byen
teaterrødderne | Hejrelunden 14 | 4540 Fårevejle | Tlf.: 24452207 CVR: 29 55 19 79