PÅ HERRENS MARK 2018

UDENFOR 2012
Scene fra UDENFOR,- et stykke om hjemløse.
 
teaterrødderne | Hejrelunden 14 | 4540 Fårevejle | Tlf.: 24452207 CVR: 29 55 19 79