Arbejdsgang for en produktion
 
1. Dramaturgiat
Dramaturgiatet vælger forestillinger, som beskrevet i vedtægterne og foreslår instruktør emner.
 
 
2. Valg af forestillinger      
Ved valg af forestillinger tilstræbes en høj grad af eksperiment og udfordring.
Forestillingerne vælges også ud fra antallet af gruppemedlemmer, der ønsker at deltage.
Der vil derfor ofte blive tale om stykker, der er skrevet specielt for TEATERRØDDERNE.
 
3 Produktionsforhold
En produktion tegnes af bestyrelsen eller af en af denne godkendt produktionsgruppe. Denne har det økonomiske ansvar for projektet. Dog skal udgifter udover det vedtagne budget godkendes af   bestyrelsen.
Afsluttet regnskab indgår i årsregnskabet med saldo.
 
4. Evaluering
Der afholdes evaluering umiddelbart efter hver produktion .
 
5. Gennemførelse af et projekt
Et projekt gennemføres kun, hvis der kan etableres en ansvarlig produktionsgruppe.
 
| CVR: 29 55 19 79 Bank Nordea: reg 1726 - 8478 386 169