Bestyrelsen
Formand:              Egon Hansen

Næstformand:       Grete Koefoed

Sekretær:             Hanne Flesborg

Menigt medlem:    Bente Bødker

Menigt medlem:    Hans-Henrik Nielsen

Menigt medlem:     Jesper Klarskov

            
Suppleant:             Kim G Hansen
Suppleant:             Kirsten Harthimmer             

Kasserer:               Freddy Harthimmer
Revisor:                 Anders Egø

Ansvarsområder:

Kostumer:            Grete Koefoed
Kostumeloft:         Bente Bødker
   
Sminke:               Grete Koefoed

Rekvisiter og        Jesper Klarskov og 
Materiale ansv:     Freddy Harthimmer 


Kasernerådet:      Hans-Henrik Nielsen
   
PR:                     Bente Bødker og Hans Henrik Nielsen
 
HAT:                   Jesper klarskov

Lys og Lyd:          Søren Steinmetz og Per Vuust

Forplejning:         Karen Henriksen

Webansvarlige:    Freddy Harthimmer  

| CVR: 29 55 19 79 Bank Nordea: reg 1726 - 8478 386 169