Bestyrelsen
Formand:              Egon Hansen

Næstformand:       Grete Koefoed

Sekretær:             

Menigt medlem:    Bente Bødker

Menigt medlem:    Kirsten Harthimmer

Menigt medlem:     Jesper Klarskov

            
Suppleant:             Kim G Hansen
Suppleant:                         

Kasserer:               Freddy Harthimmer
Revisor:                 Anders Egø

Ansvarsområder:

Kostumer:            Grete Koefoed
Kostumeloft:         Bente Bødker
   
Sminke:               Grete Koefoed

Rekvisiter og        Jesper Klarskov  
Materiale ansv:    


Kasernerådet:      Egon Hansen
   
PR:                     Bente Bødker
 
HAT:                   Jesper klarskov

Lys og Lyd:          Søren Steinmetz og Per Vuust

Forplejning:         Grete Koefoed

Webansvarlige:    Freddy Harthimmer  

| CVR: 29 55 19 79 Bank Nordea: reg 1726 - 8478 386 169