Bestyrelsen
Formand:              Egon Hansen

Næstformand:       Grete Koefoed

Sekretær:             Hanne Flesborg

Menigt medlem:    Bente Bødker

Menigt medlem:    Hans-Henrik Nielsen

Menigt medlem:     Richard Olsen

            
Suppleant:             Kim G Hansen
Suppleant:             Jesper Klarskov              

Kasserer:               Freddy Harthimmer
Revisor:                 Anders Egø

Ansvarsområder:

Kostumer:            Grete Koefoed
Kostumeloft:         Bente Bødker
   
Sminke:               Grete Koefoed

Rekvisiter og        Jesper Klarskov og 
Materialeansv:      Freddy Harthimmer 


Kasernerådet:      Hans-Henrik Nielsen
   
PR:                     Richard Olsen og Linda Jensen  
 
HAT:                   Jesper klarskov

Lys og Lyd:          Søren Steinmetz og Per Vuust

Forplejning:         Karen Henriksen

Webansvarlige:    Freddy Harthimmer  

teaterrødderne | Hejrelunden 14 | 4540 Fårevejle | Tlf.: 24452207