Banan sangen  Foto: Axel Gadegaard Tuttefar og Yvonne  Foto: Axel Gadegaard Søzzer og Trailer Rikke   Foto: Axel Gadegaard Genbrugspladsen    Foto: Axel Gadegaard
Mona Morgenfrue     Foto: Axel Gadegaard Magda   Foto: Axel Gadegaard Christel    Foto: Axel Gadegaard Genbrugspladsmanden BOB     Foto: Axel Gadegaard
Jensen maskiner    Foto: Axel Gadegaard Tuttefar    Foto: Axel Gadegaard Yvonne   Foto: Axel Gadegaard Søzzer    Foto: Axel Gadegaard
Trailer Rikke    Foto: Axel Gadegaard Foto: Axel Gadegaard Instruktør: Gitte Gry Bech Ballesheim
Foto: Axel Gadegaard
| CVR: 29 55 19 79 Bank Nordea: reg 1726 - 8478 386 169