TEATERRØDDERNES PROFIL
 
 
Hovedformål:
-Det er gruppens formål at arbejde med teater på en måde, der giver os selv store udfordringer.
-Det er et hovedformål at lave optimale forestillinger.
-Forestillinger er baseret på  professionelle instruktører, for
                      A) at forestillingerne får en ordentlig kvalitet
                      B) at deltagerne får et personligt udbytte af arbejdet med forestillingerne
 
Krav til teksterne eller forlægget.
-De skal indeholde et budskab, som siger os noget.
-Der skal være roller til alle, der ønsker at spille med.
-Der skal være mulighed for at eksperimentere med teaterformen.
-Teksterne vælges eller bearbejdes, så de passer til gruppens sammensætning.
 
Gruppens sammensætning.
-Vi arbejder hen imod at kunne klare hele den praktiske side af en forestilling med egne kræfter.
 
Samarbejdspartnere.
-Vi vil gerne arbejde sammen med andre institutioner og foreninger, i det omfang der er mulighed for det.
-Vi vil arbejde for et godt, formaliseret samarbejde gennem HAT med byens andre amatørgrupper, dog uden at sætte vores profil over styr.
-Vi ønsker et godt samarbejde med Holbæk Kulturkaserne
-Gruppen er medlem af DATS
.
 
Andre aktiviteter.
-Vi afholder workshops og korte kurser i det omfang, vi kan skaffe økonomi til det.
-Vi arrangerer fælles teaterture.
-Vi afholder et par fester om året.
-Bestyrelsen kan give tilladelse til eksperimenterende eller anden forestilling produceret af en gruppe teaterrødder uden professionel medvirken.
 
Økonomi
 
-Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent, der dækker de fast udgifter. Deltager man som teaterrod i en forestilling betales ét forestillingsgebyr, afhængig af forestillingens budget.
-Gæstespillere betaler forestillingsgebyr. De opfordres til at blive medlemmer.
-Al medvirken udenfor scenen betragtes som frivillig  hjælp og medfører ikke opkrævning af forestillingsgebyr. Men vi vil helst have, at praktiske folk også er medlemmer og kan deltage i de andre aktiviteter.
-I nogen grad er vi baserede på offentlige tilskud.
-Eventuelle overskud bruges til at konsolidere foreningen.
 
Denne profil er vedtaget på generalforsamlingen 16. sep. 2008
| CVR: 29 55 19 79 Bank Nordea: reg 1726 - 8478 386 169